Unieke samenwerking met meer dan zeventig partners. Koninklijke Van Puijenbroek Textiel, moederbedrijf van HAVEP, tekende samen met meer dan vijftig andere bedrijven in de kleding- en textielsector op 4 juli het convenant waarin wordt afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector. Gezamenlijk vertegenwoordigen de deelnemers aan het convenant een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt. Dat is 4 miljard euro.

Convenant ondertekening 4 juli 2016 groepsfotoHAVEP werkt mee aan verduurzaming textielsector

HAVEP wil actief werken aan de verdere verduurzaming van de collectie en de productieketen. Het is bijzonder dat zoveel partijen de handen in een slaan en bedrijven, NGO’s, vakbonden en overheid nu gaan samen gaan werken aan een duurzamere sector. "Wij zijn blij met dit convenant, dit is een doorbraak voor onze sector. Dit unieke samenwerkingsverband is de bouwsteen voor verder Europees draagvlak", aldus Rob Kwaspen, directeur van HAVEP.

Binnen de nieuw ingezette strategie van HAVEP waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers is, is het ondertekenen van het convenant een logische vervolgstap op de in 2004 onderschreven gedragscode van de Fair Wear Foundation. HAVEP streeft naar een continue verbetering van de arbeidsprocessen. Niet alleen in  de eigen fabrieken en bij sub-contractors, maar volledig doorgevoerd in de gehele bedrijfskolom.

Transparantie is belangrijk

Verbeterkansen worden mogelijk door het internationale bedrijfsproces tot in detail te inventariseren. Door de verplichting tot transparantie (due diligence), hetgeen is afgesproken in het convenant, is het mogelijk rekenschap af te leggen over verbeterstappen die in beeld komen en worden aangepakt.

Het is uniek dat zoveel partijen gezamenlijk het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat consumenten steeds meer kleding kunnen kopen bij bedrijven die zich inzetten voor verduurzaming van de sector. Het doel is dat over vijf jaar 80% van de omzet op de Nederlandse markt bij convenantdeelnemers wordt gekocht.

Behalve kleding en textielbedrijven doen ook andere organisaties mee. Deze vijftien organisaties zijn nauw betrokken bij de doelen van het convenant: de arbeids-, milieu- en dierenwelzijn omstandigheden verbeteren in landen waar Nederlandse bedrijven kleding en textiel laten maken.

Voor vragen neem contact op met Rob Kwaspen, directeur. Bel met +31 (0) 13 5313233 of mail aan marketing@havep.com

 

 

Lees het volledige persbericht van de SER

2015 Van Puijenbroek Textiel | Disclaimer